Monday, July 6, 2009

కంటి ఆరోగ్యం

జూలై 2009

మన శరీర అవయవాలన్నిటిలోకీ కళ్ళు ప్రధానమైనవని నేను చెప్పక్కరలేదు. కనుక మన దృష్టిని సంరక్షించుకోవటం ఆరోగ్య సూత్రాలలో అగ్రగణ్యమైనది.

సర్వ సాధారణంగా వయస్సుతోపాటు కంటిజబ్బులు వచ్చే సావకాశాలు పెరుగుతాయి కాని కంటిజబ్బులు ఏ వయస్సులోనైనా రావచ్చు. కంటికి ఏ జబ్బు వచ్చినా అసలు దృష్టికే మోసం రాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పడటం మన ప్రథమ కర్తవ్యం. మన చుట్టూ ఉండే గుడ్డివారిలో నూరింట ఏభై మంది తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవటం వల్ల దృష్టి పోగొట్టుకున్న వాళ్ళే. "జాగ్రత్తలు" అంటే తరచు కంటి వైద్యుణ్ణి సంప్రదించటం.

అందరూ ఏడాదికి ఒకసారైనా కళ్ళు పరీక్ష చేయించుకోవటం అతి ముఖ్యం. వయస్సు పెరుగుతూన్న కొద్దీ, అవసరం వెంబడి, ఈ తరచుదనాన్ని పెంచవచ్చు. కుటుంబంలో ఎవ్వరికయినా కంటిజబ్బులు ఉన్నయెడల వారు ఆరేసి నెలలకి ఒక సారైనా కళ్ళు పరీక్ష చేయించుకోవాలి. జబ్బు లక్షణాలు ప్రస్పుటంగా కనిపించే వరకూ ఆగి అప్పుడు వైద్యుడు దగ్గరకి వెళ్ళి ప్రయోజనం లేదు. కంటి జబ్బులు చాప కింద నీరు లాంటివి; మోసం జరిగిన తరువాత కాని లక్షణాలు బయట పడవు; అప్పుడు మొర్రో, మొర్రో మని లాభం లేదు. పోయిన చూపు మరి తిరిగిరాదు. అంతే కాదు. కుడి కంటిలో దృష్టి తగ్గిపోతోందనుకొండి. ఆ నష్టాన్ని ఎడమ కన్ను చాల వరకు భర్తీ చేసెస్తుంది. అందువల్ల మనకి కుడి కన్ను పాడవుతున్నాదన్న స్పృహ ఉండదు. Glaucoma వంటి జబ్బులు ఈ కోవకి చెందినవే.

కంటి జబ్బులు రాకుండా అరికట్టటానికి మనం కొంత కృషి చెయ్యవచ్చు. ఒకటి, పొగ తాగటం మానెయ్యాలి. ఉదాహరణకి ధూమపానం వల్ల macular degeneration వంటి కొన్ని కంటి జబ్బులు ప్రకోపన చెందుతాయి. Macular degeneration అనేది 65 ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులలో ఎక్కువగా వస్తుంది. ఇది వస్తే మసక మసకగా మిగిలిన దృష్టితో ఇంట్లో తిరగకలం కాని, చదవలేము, ముఖాలు గుర్తు పట్టలేము. క్రమేపీ ఇది గుడ్డితనానికి దారి తీస్తుంది. రెండు, మంచి ఆహారం తినటం అలవాటు చేసుకోవాలి. మంచి ఆహారంలో కాయగూరలు, పళ్ళు ఎక్కు ఉంటాయి, నూనెలు, కొవ్వు పదార్ధాలు తక్కువ ఉంటాయి. డాల్డా వంటి వనస్పతీకరించబడ్డ నూనెల (hydrogenated oils) వాడకం తగ్గించాలి. ఎక్కువగా వేపుళ్ళు తినటం కూడ మంచిది కాదు. ఈ ఆహార నియమాలు ఒంటికి, కంటికి కూడ మంచివే. మూడు, అందరూ నల్ల కళ్ళద్దాలు లేదా చలవ కళ్ళజోళ్ళు వాడటం ఎంతో మంచిది. చలవ కళ్ళజోళ్ళు ఫేషన్ కాదు, అవసరం. నాలుగు, కంటి ఆరోగ్యం గురించి ఎవరికి వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అయిదు, కంటికి సంబంధించిన కొన్ని అపోహలని పోగొట్టుకోవాలి:
1. కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని, ఆ గాజు తెరని గంటలకొద్దీ చూస్తే కంటికి అలుపు రావచ్చేమో కాని కంటికి హాని కలుగుతుందనే ఊహ సరి అయినది కాదు. తెర మీద glare ఉంటే చదవటం కష్టం కనుక, glare తగ్గించే మార్గం చూడాలి తప్ప తెర మీద అక్షరాలని అదే పనిగా చూడటం వల్ల కంటికి హాని కలుగుతుందనటానికి ఆధారాలు లేవు. గాజుతెర ని అదే దీక్షగా చూస్తూన్నప్పుడు కళ్ళు మిటకరించటం తగ్గుతుంది. అందువల్ల కంట్లోకి కన్నీరు స్రవించదు. అప్పుడు కళ్ళు పొడిబారి ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు. అప్పుడు కొంచెం విశ్రాంతికి దృష్టిని మరో దిశలో సారించి, కళ్ళు మిటకరిస్తే ఉపశమనం కలుగుతుంది. (కీబోర్డు మీద అదే పనిగా పనిచేస్తే చేతిలోని నరాలకి హాని (carpal tunnel syndrome) కలుగుతుందనటానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి.)
2. గుడ్డి దీపం దగ్గర కూర్చుని చదివితే కంటికి మంచిది కాదన్న ఊహ కూడ సరి అయినది కాదు. వెలుతురు తక్కువగా ఉంటే చదవటానికి శ్రమ పడాలి తప్ప కంటికి హాని కలుగుతుందనటానికి ఆధారాలు లేవు.
3. కంటి కసరత్తు (eye exercise) వల్ల దృష్టిదోషాలని అరికట్టవచ్చనేది కూడ శాస్త్రీయంగా బలపరచలేని ఊహ మాత్రమే.
4. "కేరట్లు తినటం కంటికి మంచిది" అనే మాటలో కొంత నిజం లేకపోలేదు కాని ఒక్క కేరట్లే కాదు, విటమిన్ A ఉన్న ఏ ఆహారం తిన్నా కంటికి మంచిదే. తాజా పళ్ళు, ముదర ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న ఆకుకూరలు తినటం ఇంకా మంచిది. వీటిల్లో ఉండే విటమిన్ C, విటమిన్ E కంటిలో పువ్వు (cataract), macular degeneration రాకుండా కొంట కాపు ఇస్తాయి. కాని ఏ కాయగూరలూ, పళ్ళూ, విటమినులూ కూడా కళ్ళజోడు అవసరం కలుగజేసే హ్రస్వదృష్టినీ (short-sghtedness), దీర్ఘదృష్టినీ (long-sightedness) అరికట్టలేవు.
5. "దృష్టిదోషాన్ని సవరించే కళ్ళజోడు ఎప్పుడూ పెట్టుకోకుండా అప్పుడప్పుడు వాటిని తీసేసి కంటికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి" అన్నదాంట్లో పస లేదు. కళ్ళజోడు ధరించటం వల్ల ఉన్న దృష్టికి నష్టం రాదు, లేని కంటి జబ్బులూ రావు.